کرونا

بررسی تاثیرات ویروس کرونا در جهان بلاک چین و رمز ارزها. آیا در دوران پسا کرونا می‌توانیم انتظار پیشرفت ابزارهای مبتنی بر بلاک چین را داشته باشیم؟

× پیشنهاد یا انتقادی دارید، پیام بدهید