هاوینگ

هاوینگ کاهش خودکار و سیستماتیک پاداش ماینینگ بیت کوین در بازه‌های زمانی چهارساله است. این پدیده تاثیرات به ‌سزایی بر روی قیمت بیت کوین و اکوسیستم آن دارد.

× پیشنهاد یا انتقادی دارید، پیام بدهید